Technologia w Mostownictwie Rotating Header Image

Kontakt

Rejestracja/informacja:

Adres: Ewa Ziembolewska
………….PBDiM „Dromo”
………….ul. Nadrzeczna 5
………….14-100 Ostróda

Tel:…..Ewa Ziembolewska – 507-834-228
………….Krzysztof  Żółtowski - 502 392 069

Fax: …..(089) 642-96-01
email:.. technologia@bridges.pl

 

Opłata seminaryjna

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej
ul. Narutowicza 11
80-233 Gdańsk

Tel: (058) 347-13-47……..

Konto:..Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej
…………..nr konta: 52 1240 5400 1111 0000 4915 0353 ….
……………(Bank Pekao S.A. O/Gdańsk)
…………..tytułem: Imię Nazwisko, II Sem. „Technologia w Mostownictwie”