Technologia w Mostownictwie Rotating Header Image

Komitet Organizacyjny

dr hab. inż. Krzysztof ŻÓŁTOWSKI, prof. PG….- Przewodniczący…..

inż. Dariusz Kaczyński – Wiceprzewodniczący

mgr inż. Jerzy Rams - Wiceprzewodniczący

mgr inż. Ewa Ziembolewska – Sekretarz

mgr inż. Andrzej Kozakiewicz

mgr inż. Ewa Miotk

mgr inż. Henryk Sterczewski

mgr inż. Cezary Sternicki

mgr inż. Marek Szafrański

mgr inż. Helena Walasek

Studenci z kierunku mostowego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej:

Aleksandra Socha
Karolina Stencel
Aleksander Wojciechowski
Jan Pajdowski
Michał Tersa
Bartosz Sobczyk
Paulina Wróbel
Łukasz Lachowicz
Piotr Wojtkiewicz