Technologia w Mostownictwie Rotating Header Image

Szanowni Państwo,

Ostatnie światowe dokonania inżynierii potwierdzają tezę o nieograniczonych możliwościach w tworzeniu nowych i pionierskich budowli. Osiągnięciem jest nie tylko rozpiętość lub wysokość. Dzisiaj wielkie dokonania poczyniono w dziedzinie technologii. Można nawet powiedzieć, że właśnie technologia jest jednym z głównych czynników stymulujących postęp w dziedzinie budownictwa.

 Odpowiedni budulec, urządzenia, technika wznoszenia, trwałe, estetyczne i funkcjonalne wyposażenie to gwarancja powodzenia procesu budowlanego i zarazem sukces Inwestora, Projektanta i Wykonawcy. Nic więc dziwnego w tym, że przedsiębiorstwa budowlane rozwijają swoje działy technologiczne i w procesie budowlanym posiłkują się wysoko wyspecjalizowanymi firmami dostarczającymi produkty opracowane w oparciu o nowoczesne technologie.

Seminarium Naukowo-Techniczne „TECHNOLOGIA W MOSTOWNICTWIE”  jest forum do prowadzenia dyskusji środowiskowej ukierunkowanej na problemy wykonawcze w budownictwie mostowym.

II Seminarium  poświęcamy konstrukcjom stalowym w mostownictwie. Konstrukcje te dokonały przełomu w rozwoju cywilizacyjnym i pomimo wielu innych alternatywnych dzisiaj rozwiązań dominują nadal w świecie inżynierii. Stal w mostownictwie to materiał podstawowy. Stalowe przęsła pomimo atrakcyjnej alternatywy w postaci konstrukcji sprężonych nadal utrzymują  mocną pozycję, a w szczególnych przypadkach są niezastąpione. Ponadto niedoceniane na ogół konstrukcje przęseł tymczasowych i technologicznych stanowią podstawę realizacji niemal wszystkich typów mostów.

W programie przewidujemy wykłady wybitnych przedstawicieli nauki, projektowania i wykonawstwa. Liczymy na twórczą dyskusję i na udane spotkania towarzyskie.

Wydarzeniem towarzyszącym seminarium są warsztaty modelowania MES struktur mostowych w środowisku SOFiSTiK. Zajęcia odbędą się we czwartek 8.12.2011.

Tematyka Seminarium:

  • Stal nowe odmiany, nowe możliwości
  • Mosty stalowe na świecie
  • Mosty stalowe w Polsce – ostatnie realizacje
  • Projektowanie przęseł stalowych i zespolonych
  • Technologia wykonania
  • Warsztaty modelowania mostowych konstrukcji stalowych w środowisku MES SOFiSTiK

Sofistik